top of page

Reistadjordet 16

TYPE: Tilbygg til enebolig | PLASSERING: Nesbru, Asker | STATUS: Skissefase

Tilbygg til enebolig
Tilbygg til enebolig
Tilbygg til enebolig

Eiendommen har en flott plassering med gode solforhold og mye utsikt. Huset plassering på tomten, samt dets vindusstørrelser og retning, ivaretar ikke dette på en god nok måte.
Tilbygget vender seg i utsiktsretningen med større vindusfelt for å slippe mer naturlig lys inn, samtidig som man åpner opp mer mot utsikten mot Oslofjorden. Ved å vende tilbygget i utsiktsretningen, men la takets vinkel gå i samme retning som det eksisterende taket, skaper man en interessant form som både skiller seg fra og samtidig tilpasser seg det eksisterende huset.

Tilbygg til enebolig
Tilbygg til enebolig
Tilbygg til enebolig
Tilbygg til enebolig
Tilbygg til enebolig
bottom of page